Number of the records: 1  

Friedrich Weinwurm

 1. CREPC201502 CREPC201503 CREPC201506
  Title statementFriedrich Weinwurm : architekt = architect
  Main entry-name Moravčíková, Henrieta, 1963- (Author) - FA Dekanát
  Another responsib. Bořutová, Dana (Reviewer)
  Dulla, Matúš, 1950- (Reviewer) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  Edition statement1. vyd.
  Issue dataBratislava : Slovart, 2014
  Phys.des.373 s
  ISBN978-80-556-1158-7
  Subj. Headings Weinwurm, Friedrich
  architekti slovenskí
  architekti židovskí
  moderna
  bývanie sociálne
  architektúra angažovaná
  Unitas
  Nová doba
  vily
  mesto
  Vécsei, Ignác
  architektonické dielo
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak ; English
  Copy count3, currently available 3
  Document kindAMG - monografia
  CategoryAAB - Scientific monography issued in home editorships
  Year2014
  References (1) - monografia
  (1) - záverečná práca
  Ohlasy[2] DULLA, Matúš. Interpretácia monografiou. In Architektúra a urbanizmus. Roč. 49, č. 1-2 (2015), s. 44-63. ISSN 0044 8680. V databáze: CC: 000357244400004. CC
  [6] KRÁTKY, Ľubomír. O krásnej knihe. Ešte raz o knihe Henriety Moravčíkovej Friedrich Weinwurm: architekt. In Designum. roč. 21, č. 3 (2015), s. 80-81. ISSN 1335-034X.
  [3] BOECKL, Matthias. Architect Friedrich Weinwurm. In architektur.aktuell. vol. 418, 419, iss. 1-2 (2015), s. 172. ISSN 0570-6602.
  [3] NOVÁK, Juraj - PROČKA, Richard E. Architektúra 20. storočia v Nitre : Stav poznania. 1. vydanie. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. 207 s. ISBN 978-83-7490-942-6.
  [1] BERGEROVÁ, Katarína. The impact of the architectural form of residential buildings on the quality of public space = Vplyv architektonickej formy obytných súborov na kvalitu verejného priestoru. In Proceedings: 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism : 11. November 2016, Brno. 1. vydanie. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2016, S. 72-80. ISBN 978-80-214-5418-7. V databáze: WOS: 000401590900008. WOS
  [1] BACOVÁ, Andrea - MAJZLANOVÁ, Daniela - BERGEROVÁ, Katarína. Relation between private and public spaces of collective housing at the example of Bratislava and Tbilisi. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. Vol. 471 - WMCAUS 2018. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Prague, 18-22 June 2018., (2019), art. no. 072028 [7 s.]. ISSN 1757-8981. V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/471/7/072028 ; SCOPUS: 2-s2.0-85062413987.WOS:000465811803024 WOS ; SCOPUS
  [3] DULLA, Matúš. Trochu pozapomenuté generace. In DULLA, Matúš - MRŇA, Ľubomír - HABERLANDOVÁ, Katarína. Zapomenutá generace : čeští architekti na Slovensku. 1. vyd. Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2019, S. 6-27. ISBN 978-80-01-06600-3.
  [3] DULLA, Matúš. Český diel slovenskej architektúry. In DULLA, Matúš - MRŇA, Ľubomír - HABERLANDOVÁ, Katarína. Zapomenutá generace : čeští architekti na Slovensku. 1. vyd. Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2019, S. 316-383. ISBN 978-80-01-06600-3.
  [2] GRÚŇOVÁ, Zuzana - PISCA, Peter. Progressive Non-Destructive Digital Methods in the Research of Small Sacral Architecture in Czech and Slovak Republic. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol 661, Iss. 1 : proceedings - 28th Annual Russian-Polish-Slovak seminar on Theoretical Foundation of Civil Engineering. 9-13 September 2019, Žilina; Slovakia. 1. vyd. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2019, art. no. 012092. ISSN 1757-8981 (2018). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85076424766 ; DOI: 10.1088/1757-899X/661/1/012092 ; SCOPUS_INTID. SCOPUS
  [4] BOGÁR, Michal - SZALAY, Peter. Holokaust v Bratislave. In Vojnová Bratislava : 1939 - 1945. 1. vyd. Bratislava : Marenčin PT, 2019, S. 124-153 [2,04 AH]. ISBN 978-80-569-0131-1.
  View book information on page www.martinus.sk

  book


Number of the records: 1