Number of the records: 1  

Návrh a realizácia merania hysteréznych strát pri jednosmernom magnetovaní feromagnetického materiálu

 1. Title statementNávrh a realizácia merania hysteréznych strát pri jednosmernom magnetovaní feromagnetického materiálu
  Main entry-name Kučerová, Jana (Author) - MTF Ústav materiálov
  Another responsib. Jančuška, Igor Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav materiálov
  Translated titleDesign and realization of measurement of hysteresis losses for direct magnetization of ferromagnetic material
  Issue data2016
  Subj. Headingsdiamagnetické látky
  paramagnetické látky
  feromagnetické látky
  hysterézna slučka
  magnetické senzory
  striedavý prúd
  jednosmerný prúd
  hysteresis loop
  magnetic sensors
  ferromagnetic materials
  AC
  diamagnetic materials
  paramagnetic materials
  DC
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1