Number of the records: 1  

Opotrebenie prievlakov pri ťahaní oceľového drôtu za mokra

 1. Title statementOpotrebenie prievlakov pri ťahaní oceľového drôtu za mokra
  Main entry-name Harsányiová, Jana (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Tittel, Viktor Z1 (Thesis advisor) - MTF Katedra obrábania a tvárnenia
  Translated titleWear of dies drawing at steel wire wet
  Issue data2016
  Subj. Headingsopotrebenie prievlakov
  teplota mazadla
  rýchlosť ťahania
  geometria prievlaku
  numerická simulácia
  wear of drawing dies
  temperature lubricants
  drawing speed
  the geometry of the die
  numerical simulation
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1