Number of the records: 1  

Konštrukčný návrh nakladacieho pracovného zariadenia pre polootočný nakladač

 1. Title statementKonštrukčný návrh nakladacieho pracovného zariadenia pre polootočný nakladač
  Main entry-name Somogyi, Zoltán Z4 (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Another responsib. Glatz, Metod Z1 (Thesis advisor) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Translated titleStructural design of loading work attachment for rotary loader
  Issue data2016
  Subj. Headingskombinovaná lopata
  polootočný nakladač
  pracovné zariadenie
  multifunction bucket
  rotary loader
  work attachment
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1