Number of the records: 1  

Implementácia vsakovacích objektov do procesu optimalizácie jednotnej stokovej siete urbanizovaného územia

 1. Title statementImplementácia vsakovacích objektov do procesu optimalizácie jednotnej stokovej siete urbanizovaného územia
  Main entry-name Turzová, Vladimíra (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. Hrudka, Jaroslav Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleImplementation of infiltration objects Into the process of optimization of storm water sewage network in urbanized area.
  Issue data2017
  Subj. Headingsstoková sieť
  zrážkovo - odtokový proces
  dažďové vody
  rainwater
  sewerage network
  rainfall - runoff process
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1