Number of the records: 1  

Príprava a analytické využitie DNA biosenzorov s komplexnou architektúrou povrchu

 1. Title statementPríprava a analytické využitie DNA biosenzorov s komplexnou architektúrou povrchu
  Main entry-name Hanzelyová, Martina (Author) - FCHPT Ústav analytickej chémie
  Another responsib. Labuda, Ján Z1 (Thesis advisor) - FCHPT Ústav analytickej chémie
  Translated titlePreparation and analytical use of DNA biosensors with complex surface architecture
  Issue data2017
  Subj. HeadingsDNA biosenzor
  elektrochémia
  proflavín
  akridínová žltá
  interkalácia
  moč
  DNA biosensor
  electrochemistry
  Proflavine
  Acridine yellow
  intercalation
  urine
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1