Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava

 1. Title statementNávrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava
  Main entry-name Pediač, Filip (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Baran, Dušan Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal for measures to increase the accuracy of stockpiles in Company Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava
  Issue data2018
  Subj. Headingscyklické inventúry
  riadenie zásob
  presnosť zásob
  stock management
  stock accuracy
  cycle counting
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1