Number of the records: 1  

Koncepčný návrh snežnej frézy ako prídavného zariadenia pre malotraktor

 1. Title statementKoncepčný návrh snežnej frézy ako prídavného zariadenia pre malotraktor
  Main entry-name Dúcky, Denis (Author) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Another responsib. Izrael, Gregor Z2 (Thesis advisor) - SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania
  Translated titleConceptual design of snowblower as additional equipment for small tractor
  Issue data2018
  Subj. Headingsprídavné zariadenie
  malotraktor
  sneh
  snežná fréza
  vrhanie snehu
  zimná údržba
  snow thrower
  attachment
  small tractor
  snow
  snow thrower
  winter maintenance
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1