Number of the records: 1  

Návrh udržateľného adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku Lamelland, s.r.o

 1. Title statementNávrh udržateľného adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku Lamelland, s.r.o.
  Main entry-name Palúšna, Dominika Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Novotná, Ivana Z1 (Thesis advisor) - MTF Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu
  Translated titleProposal for Sustainable Onboarding Programme of New Employee in Lamelland s.r.o.
  Issue data2019
  Subj. Headingsudržateľnosť
  zamestnanci
  adaptácia
  adaptation
  employess
  sustainability
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1