Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zefektívnenie výrobnej linky ABB GU/HVB v podmienkach Enics Slovakia s.r.o. s využitím metód štíhleho manažmentu

 1. Title statementNávrh opatrení na zefektívnenie výrobnej linky ABB GU/HVB v podmienkach Enics Slovakia s.r.o. s využitím metód štíhleho manažmentu
  Main entry-name Juríková, Monika (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Stareček, Augustín Z3 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve the production line of ABB GU / HVB under the conditions of Enics Slovakia s.r.o. using lean management methods
  Issue data2019
  Subj. Headingsvýrobná linka
  štíhly manažment
  výroba
  výrobný proces
  lean management
  manufacturing process
  production
  production line
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1