Number of the records: 1  

Návrh riešenia na zlepšenie logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku

 1. Title statementNávrh riešenia na zlepšenie logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku
  Main entry-name Fodor, Marek Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Šujanová, Jana (Thesis advisor)
  Translated titleProposal for logistic flow improvement in selected industrial enterprise
  Issue data2019
  Subj. Headingslogistika
  materiálový tok
  podnikový proces
  optimalizácia procesov
  logistics
  material flow
  enterprise process
  process optimalization
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1