Number of the records: 1  

Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu

 1. Title statementNávrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu
  Main entry-name Nosková, Veronika Z4 (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Janáková, Hana Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Translated titleProject of marketing plan for selected new rise firm
  Issue data2019
  Subj. Headingsmarketingová stratégia
  segmentácia
  SWOT analýza
  marketingový mix
  marketing
  marketing
  marketing strategy
  segmentation
  SWOT analysis
  marketing mix
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1