Number of the records: 1  

Vinárstvo v obci Tekovské Nemce

 1. Title statementVinárstvo v obci Tekovské Nemce
  Main entry-name Valkovičová, Jana (Author) - SvF Katedra architektúry
  Another responsib. Borecká, Eva Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra architektúry
  Translated titleVinary in the village Tekovské Nemce
  Issue data2020
  Subj. Headingsrozvoj obce
  architektúra
  diplomová práca
  vinárstvo
  vinary
  village development
  architecture
  diploma thesis
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1