Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Main entry-name Beckerová, Sára (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Stareček, Augustín Z3 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve the adaptation of employees in conditions of PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Issue data2020
  Subj. Headingsadaptačný program
  personálny manažment
  sociálna adaptácia
  adaptácia na podnikovú kultúru
  pracovná adaptácia
  adaptation to corporate culture
  adaptation program
  personnel management
  work adaptation
  social adaptation
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1