Number of the records: 1  

Návrh na zavedenie sociálnych inovácií v priemyselnom podniku

 1. Title statementNávrh na zavedenie sociálnych inovácií v priemyselnom podniku
  Main entry-name Ryšavá, Tatiana Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Cagáňová, Dagmar Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal to implement social innovations in industrial enterprise
  Issue data2020
  Subj. Headingspracovné sociálne inovácie
  sociálna politika podniku
  sociálne inovácie
  benefity
  social innovation
  working social innovation
  benefits
  social policy of the enterprise
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1