Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku

 1. Title statementNávrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku
  Main entry-name Pavúčková, Renáta (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Čambál, Miloš Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal to improve the employee motivation system at the company
  Issue data2020
  Subj. Headingsmotivácia
  teórie motivácie
  zamestnanci
  odmeňovanie
  motivation
  benefit
  employees
  theory of motivation
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1