Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie činnosti podniku VUKI a.s. Bratislava, na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie činnosti podniku VUKI a.s. Bratislava, na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy
  Main entry-name Chmelan, Marek Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Baran, Dušan Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of policies to improve business operations of company VUKI Inc. Bratislava, based on results of financial-economic analysis
  Issue data2017
  Subj. Headingsfinančná analýza
  finančná situácia
  podnik
  ukazovatele
  financial analysis
  financial situation
  company
  indicators
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDDP - diplomová práca