Number of the records: 1  

Uplatnenie reverzibilných tepelných čerpadiel pre vykurovanie a chladenie

 1. CREPC201607 CREPC201609 CREPC102016 CREPC201611 CREPC201701 CREPC201702 CREPC201703 CREPC201706
  Title statementUplatnenie reverzibilných tepelných čerpadiel pre vykurovanie a chladenie
  Main entry-name (Author) Füri, Belo, 1948- - SvF Katedra technických zariadení budov
  Translated titleEnforce of reversible heat pumps in space heating and cooling
  Subj. Headings tepelné čerpadlá
  vykurovanie
  chladenie
  nízkoenergetické systémy
  heat pumps
  space heating
  cooling
  low exergy systems
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2016
  article

  article

Number of the records: 1