Number of the records: 1  

Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach

 1. Title statementEnvironmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach : Dizertačná práca
  Main entry-name Boleman, Tomáš, 1984- (Author) - MTF Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
  Another responsib. Soldán, Maroš, 1969- (Thesis advisor) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Translated titleEnvironmental and safety aspects of biogas production in industrial conditions
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  Phys.des.141 s., autoreferát, CD-ROM
  NoteŠtudijný program: integrovaná bezpečnoť. Číslo a názov študijného odboru: 8.3.5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Subj. Headings biogas
  bioplyn
  integrovaná bezpečnosť
  Integrated Safety
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63875
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M080356M*DzP-245Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1