Number of the records: 1  

Automatizácia ostrihovania výkovkov synchrónnych krúžkov

 1. Title statementAutomatizácia ostrihovania výkovkov synchrónnych krúžkov : Diplomová práca
  Main entry-name Raffaj, Ján (Author)
  Another responsib. Malůšek, Antonín (xxx)
  Issue dataTrnava : SVŠT v Bratislave StF KMARTP, 1988
  FacultyMTF
  Phys.des.75 s príl.
  Subj. Headings ostrihovanie výkovkov
  automatizácia výroby
  strojárske technológie
  CountryČeskoslovensko
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M036933M*DP-1633Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1