Number of the records: 1  

Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu

 1. Title statementNávrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu
  Main entry-name Nosková, Veronika Z4 (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Janáková, Hana Z1 (Thesis advisor) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Translated titleProject of marketing plan for selected new rise firm
  Issue data2019
  FacultyFCHPT
  Date of acceptation28.05.2019
  Degreee discipline5.2.18. chemické technológie
  Degree programI-RTP
  Subj. Headingsmarketingová stratégia
  segmentácia
  SWOT analýza
  marketingový mix
  marketing
  marketing
  marketing strategy
  segmentation
  SWOT analysis
  marketing mix
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143058
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1