Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Vodné dielo pod Bukovcom. Analýza vývoja parametrov filtračného pohybu podzemných a priesakových vôd v telese a v podloží priehrady

Bednárová, Emília
book