Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Aplikácia princípov komplexného manažérstva kvality vo verejnej a štátnej správe

Dubčák, Matej
book