Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

E-learningové vzdelávanie na vysokej škole a jeho komparácia s kontaktným vyučovaním (čiastkové výsledky výskumu)

Sawicki, Silvester
article