Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

journal

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

journal