Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Analýza geotechnických charakteristík a deformácií pri razení tunelov v urbanizovanom prostredí

Chabroňová, Jana
article