Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia podniku GRAFOBAL, a. s., Skalica

Kolínek, Tomáš
book