Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o

Kuzmová, Lenka
book