Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Porovnanie výkonových parametrov šmykom riadeného nakladača LOCUST L753, pri alternatívnom využití variantných spaľovacích motorov s výkonom 43kW a 36kW

Somogyi, Zoltán
book