Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrhy odporúčaní k odstráneniu zneužívania marketingu v stratégii udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v Slovnaft, a.s

Polák, Michal
book