Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrh zdokonalenia systému motivácie a angažovanosti rôznych generácií zamestnancov v spoločnosti Bekaert Slovakia, s.r.o

Hladejová, Erika
book