Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia vysokých škôl na Slovensku

Čerešňová, Zuzana
book, ISBN: 978-80-227-4803-2