Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Spôsob výroby spekacieho telesa pre 3D tlač súčiastok z kompozitných práškových materiálov a spekacie teleso

Gondár, Ernest
book