Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Potreba aplikácie univerzálneho navrhovania v historickom prostredí z pohľadu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Polomová, Beata
article