Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu uplatnením komplexného manažérstva kvality na strednej priemyselnej škole

Jambor, Jaroslav
book