Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích

Dandová, Eva
book, ISBN: 80-7357-007-6