Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov v Tecoplast PM Slovakia, s.r.o. Myjava = Procurationsproposal of motivation system improvement of empoyees of Tecoplast PM Slovakia, Ltd. Myjava

Malovicová, Jana
book