Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Depozícia uhlíkových nanorúrok a kalibrácia merača teploty v HF CVD reaktore s bezdrôtovým (optickýcm) prenosom informácie o teplote

Lazišťan, Filip
book