Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrh zlepšenia využívania technických a programových prostriedov pre správu dokumentov v podniku Heineken Slovensko,a.s. Hurbanovo

Zsigó, Tomáš
book