Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrhy opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory riadenia podniku Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom

Andel, Ľuboš
book