Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Riadenie a kontrola samostatnej práce študentov v predmetoch základného štúdia vyučovaných katedrou metematiky

Marková, Eva
book