Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrh opatrení na zdokonalenie tvorby a využívania sociálneho programu v spoločnosti Fremach Trnava s.r.o

Tomíková, Lucia
book