Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrh pracoviska a metodiky kalibrácie uhlových mierok v prevádzkových podmienkach

Sitnianská, Jana
book