Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Modelovanie vplyvu navrhovanej vodnej stavby na Dunaji na prúdenie a režim podzemnej vody

Nahálková, Michaela
book