Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Návrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., o.z. Seating Trnava

Pediač, Filip
book