Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Príprava a analýza vlastností gumových zmesí s počítačovou podporou

Kuril, Lukáš
book