Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov

Pavúrová, Edita
book