Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov

Podhajský, Andrej
book