Search results

Records found: 15986  
Your query: All Fields = ("2013")
 1. Lis na pelety : patentový spis č. 309228, dátum udelenia 27.4.2022, prihláška číslo 2013-912, dátum podania prihlášky 21.11.2013 / aut. Ľubomír Šooš, Juraj Ondruška, Peter Biath, Miloš Matúš, Jiří Zegzulka
  Šooš Ľubomír ; 020070  Ondruška Juraj ; 020070 Biath Peter Matúš Miloš ; 020070 Zegzulka Jiří
  Praha Úřad průmyslového vlastnictví 2022 . - 11 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 2. Príručka pre učiteľov elektronický dokument / aut. Berenika Hausnerová, Roderik Plavec, Ivan Hudec, Katarína Ikrényiová, Pavel Alexy, Jozef Feranc
  Hausnerová Berenika  Plavec Roderik ; 049370 Hudec Ivan ; 049370 Ikrényiová Katarína Alexy Pavel ; 049370 Feranc Jozef ; 049370
  1. vyd.
  Nitra, Slovensko : Slovenský plastikársky klaster, 2021 . - 160 s.
  ISBN 978-80-570-3162-8
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. ŠTÚDIA o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nespadajú pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / aut. Peter Baran, Vladimír Dvonka, Anna Grenčíková, David Gschweng, Ladislav Halasz, Jarmila Hrubá, Monika Kováčová, Ján Kruželák, Tomáš Mackuľak, Dóra Meszárosová, Alena Popovičová, Janka Sulová, Andrea Škulcová, Emília Škulcová, Dáša Šuleková, Lukáš Žemlička
  Baran Peter  Dvonka Vladimír ; 049160 Grenčíková Anna ; 046290 Gschweng David Halasz Ladislav Hrubá Jarmila Kováčová Monika Kruželák Ján ; 049370 Mackuľak Tomáš ; 046290 Meszárosová Dóra Popovičová Alena ; 046290 Sulová Janka Škulcová Andrea ; 046290 Škulcová Emília Šuleková Dáša Žemlička Lukáš ; 040270
  1. vyd.
  Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, . - 304 s.
  ISBN 978-80-8213-006-8
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. A homotopy-based moving horizon estimation / aut. Mohammad Abdollahpouri, Rien Quirynen, Mark Haring, Tor Arne Johansen, Gergely Takács, Moritz Diehl, Boris Rohaľ-Ilkiv
  Abdollahpouri Mohammad  Quirynen Rien Haring Mark Johansen Tor Arne Takács Gergely ; 020020 Diehl Moritz Rohaľ-Ilkiv Boris ; 020020
  International Journal of Control . Vol. 92, iss. 7 (2019), s. 1672-1681
  moving horizon estimation
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. OIKONET Globálna multidisciplinárna platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania. Typ projektu: ERASMUS LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - NETWORKING, 2013-2016 / aut. Viera Joklová
  Joklová Viera ; 059200 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 15
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 6. DLTS study of InGaAs and GaAsN structures with different indium and nitrogen compositions / aut. Arpád Kósa, Ľubica Stuchlíková, Ladislav Harmatha, Jaroslav Kováč, Beata Sciana, Wojciech Dawidowski, Marek Tlaczala
  Kósa Arpád ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 Harmatha Ladislav ; 033000 Kováč Jaroslav ; 033000 Sciana Beata Dawidowski Wojciech Tlaczala Marek
  Materials Science in Semiconductor Processing . Vol. 74, (2018), s. 313-318
  semiconductor structure composition deep energy level Deep Level Transient Spectroscopy InGaAs GaAsN AP-MOVPE
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369800117310685
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Temporary carrier of a removable memory card, method of production and processing of a removable memory card : aut. Miroslav Florek, Michal Masaryk, Travniček Pavel dátum podania prihlášky: 23.3.2013, dátum zverejnenia patentu: 11.7.2018, číslo patentu EP 2828803 B1, číslo patentu WO 2013/140376
  Florek Miroslav  Masaryk Michal ; 020060 Travniček Pavel
  Brusel European Patent Office 2018 . - 22 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 8. Detašovaná fakulta 2013-18 / aut. Pavel Gregor
  Gregor Pavel ; 053130 
  Informačné listy FA STU . Roč. 25, jún (2018), s. 26-27
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Verification of the quality of selected electro-optical rangefinders according to STN ISO 17123-4: 2013
  Ježko Ján ; 010140  Sokol Štefan ; 010140
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics : . S. 59-64
  electro-optical distance meter (EDM) verification measurement STN ISO 17123
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Enterprise network with software Asterisk PBX based on the PLC technology / aut. Michal Maár, Júlia Sitárová, Miloš Orgoň
  Maár Michal  Sitárová Júlia Orgoň Miloš ; 037000
  International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems . Vol. 6, No. 1 (2017), s. 1-10
  asterisk PBX solution PLC technology IP Panasonic KX-NS500
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article