Search results

 1. ADVANCED SMALL-SCALE TESTING OF PERSPECTIVE MATERIALS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
  Degmová Jarmila ; 039140  (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 20.04.2021 ; Degreee discipline : fyzika ; Degree program : null
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=84034
  habilitačná práca
  book

  book

 2. VÝPOČTOVÉ PREUKAZOVANIE PODKRITICKOSTI SÚSTAVY S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM
  Vrban Branislav ; 039140  (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 16.04.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=84064
  habilitačná práca
  book

  book

 3. Tieniaca technika budov : typológia, navrhovanie a hodnotenie
  Hraška Jozef ; 010180  Ďurica Pavol (rec.) Katunský Dušan (rec.) Darula Stanislav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 102 s.
  ISBN 978-80-227-5006-6
  slnečné žiarenie stavebná fyzika projektovanie budov tieniace systémy
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 4. ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj : fyzika - pracovný zošit 2 pre 6. ročník ZŠ a pre prímu osemročných gymnázií / 2. Tematický celok Správanie telies v kvapalinách a plynoch aut. Viera Lapitková, Renáta Tóthová, Peter Demkanin, Irina Malkin Ondik ; rec. Jana Útla
  Lapitková Viera  Tóthová Renáta Demkanin Peter Malkin Ondik Irina ; 070200 Útla Jana (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Indícia 2020 . - 84 s.
  ISBN 9788089859405
  skriptá
  BCB - Secondary and primary school-books
  book

  book

 5. A Project to Find the Fundamental Theory of Physics / aut. Stephen Wolfram
  Wolfram Stephen 
  Wolfram Media 2020 . - 770 s.
  ISBN 978-1-57955-035-6
  teoretická fyzika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. ADEPT 2020 : 8th International conference on advances in electronic and photonic technologies. Nový Smokovec, Slovakia. September 14-17, 2020 / ed. Jaroslav Jr Kováč, Filip Chymo, Martin Feiler, Daniel Jandura
  Kováč, Jaroslav jr. ; 033000 (Compiler) Chymo, Filip, ; 033000 (Compiler) Feiler, Martin, ; 033000 (Compiler) Jandura, Daniel (Compiler)
  International conference on Advances in electronic and photonic technologies (Adept 2020) 8. September 14-17, 2020 Nový Smokovec, Slovakia
  1. vyd.
  Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2020 . - 192 s.
  ISBN 978-80-554-1735-6
  https://adept.fyzika.uniza.sk/ADept2020_Proceedings.pdf
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (29) - článok
  book

  book

 7. Spektroelektrochemické a teoretické štúdie nových koordinačných zlúčenín pre farmáciu a katalýzu
  Darvasiová Denisa ; 045210  Rapta Peter ; 045000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 21.08.2019 ; Degreee discipline : 4.1.11. chemická fyzika ; Degree program : D-CHF

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127848
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Modern Condensed Matter Physics / aut. Steven M Girvin, Kun Yang
  Girvin Steven M.  Yang Kun
  1. vyd.
  Cambridge University Press 2019 . - 697 s.
  ISBN 978-1-107-13739-4
  fyzika pevných látok
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 9. Teaching and assessment of physics education in material science at the Faculty of Civil Engineering in Bratislava
  Pavlendová Gabriela ; 010240  Šujanová Jana
  ICERI 2019 Proceedings : . USB kľúč, s. 9831-9837
  physics teaching connecting the world of physics and mathematics the role of experiment assessment and teaching
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Parametrická štúdia tepelnej bilancie budovy vplyvom tienenia a transparentnosti fasády
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  TZB-info.cz . Roč. 21, č. 43 (2019), online, [8] s.
  chladenie potreba tepla na vykurovanie
  https://stavba.tzb-info.cz/stavebni-fyzika/19747-parametricka-studia-tepelnej-bilancie-budovy-vplyvom-tienenia-a-transparentnosti-fasady
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article